Kortsiktige mål per november 2014

Jeg har satt opp kortsiktige mål for 2014 nedenfor. Disse kommer i tillegg til mine langsiktige mål. Jeg oppdaterer disse etter hvert hvis det er nødvendig, og publiserer nye når de er nådd.

347307_6932Spare opp 25 000 til BSU-konto. Målet innen romjulen er å ha 25 000 kroner i likvide midler som jeg kan overføre til BSU siste virkedag før nyttår. Da får jeg rente fra første virkedag på nyåret. Dette er vel det målet som haster mest, da BSU gir god avkastning som jeg ikke ønsker å gå glipp av. Jeg har rundt 13000,- på sparekonto i skrivende stund som kan overføres, så jeg må spare en del for å nå målet.

Oppnå 100 unike lesere på et innlegg. Jeg skriver på denne nettsiden fordi jeg ønsker å holde meg selv ansvarlig for min egen økonomi, og fordi jeg ønsker å lære av andre. Samtidig håper jeg at leserne ønsker å lære av meg. For at det skal bli en realitet, trenger jeg flere lesere. Et mål frem mot jul vil være å oppnå flere lesere. Hovedstrategien for dette er naturligvis å skrive gode innlegg som folk drar nytte av. Da vil leserskaren komme naturlig etter hvert.

Stille dumme spørsmål. Jeg startet i ny jobb i staten, i mai. Dette er en etatsjobb som gir meg mulighet til å lære veldig mye. Til tross for dette er jeg veldig tilbakeholden når det gjelder å stille spørsmål til mer erfarne kolleger, hvis det er noe jeg ikke forstår eller noe jeg ønsker å lære mer om. Det er egentlig bare stoltheten min som sier til meg at jeg ikke skal vise andre hvor lite jeg egentlig kan. Det er en idiotisk tankegang som jeg skal bryte. Jeg skal derfor gå aktivt inn for å stille «dumme» spørsmål når jeg ikke forstår noe med en gang. I de aller fleste tilfellene vil jeg være den eneste som ser på spørsmålet mitt som dumt. Skulle noen andre gjøre det, så spiller jo det heller ingen rolle.

Jeg har ikke satt opp så mange kortsiktige mål. Dette skyldes at det er lite igjen av året. Jeg vil derfor fokusere på disse frem mot jul, og heller kline til med noen hårete mål på nyåret. Oppsummering kommer når tiden er inne for det.

– King Cash

 

 

4 kommentarer til “Kortsiktige mål per november 2014”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *