Rebalansering og investering i fondsporteføljen

Den trofaste leseren vet at jeg investerer i fond. Ved siste formuesoppdatering i august hadde jeg kr 33 259 i porteføljen. I dag har jeg 41 020 i porteføljen. Som følge av at vi hadde «overtidsmåned» på jobben i september, fikk jeg en stor lønning utbetalt nå i november. Jeg skal derfor sette av kr 11 625 til rebalansering og investering.

Dette gjør jeg ved at jeg har laget et Excel-ark som viser anskaffelsesverdien samt dagens markedsverdi. Videre har jeg plottet inn i skjemaet hvordan jeg ønsker at porteføljen skal vektes, og hvordan den faktisk er vektet med tanke på  hvorvidt det enkelte fond har steget eller tapt seg i verdi. Skjemaet ser sånn ut: Sparebeløpet på 11 625 har jeg lagt inn nederst til høyre. Den første fargerike skalaen viser hvordan porteføljen er vektet sett i forhold til ønsket vekting.  Man ser eksempelvis at det norske indeksfondet DnB Indeks er vektet med 17 % av total portefølje, mens ønsket vekting er 25 %. Dette innebærer at jeg må sette inn 3163 av det månedlige sparebeløpet for å utjevne denne differansen.  Tilsvarende ser man at er nødvendig med fondet Storebrand Global Verdi og KLP AksjeNorden Indeks.

Som man ser av tabellen helt nederst, har jeg 25 % av porteføljen i det norske markedet. Videre har jeg 40 % i globale fond, og 25 % i USA. Resten har jeg i et spesielt globalfond som dekker Nord-Amerika, Europa og Asia, samt i nordiske markeder. Noen vil hevde at det er for mye å ha 25 % i Norge, men jeg liker å følge med på den norske økonomien. Jeg kommer nok til å finjustere sammensetningen etter hvert og vekte fondene noe annerledes, men dette er slik porteføljen ser ut pr nå. Det viktigste er å ha en struktur.

Den våkne leseren vil se at jeg har en rebalanseringsstrategi som kalles for «value averaging». Tanken er å investere i de fondene som har tapt seg i verdi, fordi det er mest sannsynlig at de vil stige igjen på sikt. På denne måten kjøper man det som er billig.  Rebalanseringen ovenfor kostet 4049 kroner. Resten av beløpet på 11 625 fordeler jeg jevnt på alle fondene.

Har du en spredd portefølje, og hva er din investeringsstrategi?

Med ønske om en god helg!

– King Cash

4 kommentarer til “Rebalansering og investering i fondsporteføljen”

  1. Det ser ut som du har en fornuftig og god struktur på porteføljen. Personlig har jeg ønsket vekt 30% globalt (KLP) og 25% fremvoksende økonomier (KLP), 20% Norge (enkeltaksjer), 15% bransjefond (teknologi) 10 % USA (etf). Har fortsatt noen andeler i dnb Norge index men siden jeg liker å ta litt risiko så dekkes porteføljen mer enn nok via enkeltaksjer.

    1. Takk, det er i hvert fall ikke den mest risikoutsatte porteføljen jeg har. Det viktigste er å ha en klar struktur. Med regnearket mitt kan jeg enkelt justere og få regnet ut hva jeg må investere for å få vektet annerledes. Tenker jeg skal titte litt på emerging markets og bransjefond etter hver jeg også. Har du noen tips?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *